Velkommen til kiropraktoren!

 

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Kiropraktoren vil stille en diagnose på grunnlag av din sykehistorie, klinisk undersøkelse og eventuelle bildediagnostiske undersøkelser. Behandlingen er kunnskapsbasert og inkluderer ulike manuelle grep og teknikker, øvelser, samt informasjon og veiledning. Her får du informasjon om hva du kan forvente når du oppsøker kiropraktor for dine muskel- og skjelettplager.

Sykehistorien  

Hos kiropraktoren vil det bli tatt en sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive hva som plager deg. Med utgangspunkt i dette vil kiropraktoren stille en del utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold. Det er en rekke faktorer som kan spille inn på din generelle muskel- og skjeletthelse. Plagene kan ofte være sammensatte og bestå av fysiske, psykiske og sosiale komponenter. Kiropraktoren kan derfor ha behov for å stille spørsmål som ikke direkte relaterer til plagene du ønsker hjelp til.

Klinisk undersøkelse og diagnostisering  

Undersøkelsen starter som regel med at kiropraktoren inspiserer kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Dette gjør kiropraktoren for å kartlegge funksjonen i ditt muskel- og skjelettsystem og for å identifisere mulige årsaker til dine symptomer. Kiropraktoren bruker palpasjon (undersøker med hendene) for å finne smertekilder i senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer mm. Det er viktig at du som pasient sier fra så nøyaktig som mulig hvor smerten sitter og når den inntreffer. Dette gir kiropraktoren et presist grunnlag for å anslå hvor smertene kommer fra. Kiropraktoren vil så supplere med de ortopediske og nevrologiske tester som er nødvendig ved ditt tilfelle. Etter den kliniske undersøkelsen vurderer kiropraktoren om du har behov for røntgenundersøkelse eller andre supplerende undersøkelser før diagnosen kan stilles og eventuell behandling iverksettes. Er det mistanke om underliggende alvorlig sykdom vil kiropraktoren din henvise deg til spesialist eller fastlege for videre undersøkelser og oppfølging.

Ny pasient

kr 860 (student kr 810) Inkluderer:

Konsultasjon, undersøkelse og behandling.

Røntgen / MR / CT / Ultralyddiagnostikk  

Har du behov for utredning med bildediagnostikk kan kiropraktoren henvise deg direkte uten at du behøver å gå gjennom din fastlege. Kiropraktorene har også anledning til å rekvirere mer avanserte undersøkelser som CT og MR ved røntgeninstitutter og sykehus. Dette dekkes av Folketrygden på samme måte som ved henvisning fra lege.

Behandling og forebygging  

På bakgrunn av informasjonen du har gitt i sykehistorien, den kliniske undersøkelsen og eventuelle bildediagnostiske funn vil kiropraktoren stille en diagnose og igangsette en individuelt tilpasset behandling for deg. Behandlingen du får kan bestå av flere elementer som informasjon og rådgivning, manuell behandling, treningsøvelser og rehabilitering, samt tiltak og råd om forebygging. Målet med behandlingen er at du som pasient opplever smertelindring og økt funksjonsnivå på kort og lang sikt. Vi ønsker å gjøre deg smertefri men i noen tilfeller kan smertene vedvare i lang tid, eller komme og gå i perioder. Kiropraktoren vil da legge opp en skreddersydd behandling for deg som gjør at du som pasient på best mulig måte lærer å håndtere smertene. Hvor mye behandling du trenger avgjør kiropraktoren i samråd med deg.

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling  

Kiropraktisk manipulasjonsbehandling, eller ofte kalt kiropraktisk justering, er et særtrekk for kiropraktorer. Dette er en behandlingsmetode som spesifikt og nøyaktig fokuserer på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Behandlingen har dokumentert effekt for en rekke muskel- og skjelettplager, samt noen typer hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller kan du oppleve bivirkninger som smerte, hodepine, svimmelhet og kvalme etter manipulasjonsbehandling. Disse er som regel helt ufarlige og går over etter kort tid. Kiropraktisk manipulasjonsbehandling anses for å være en trygg behandlingsform for muskel- og skjelettplager.