Velkommen til fysioterapeuten!

 

Fysioterapeuten har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.

Sykehistorien

Hos fysioterapeuten vil det bli tatt en sykehistorie der du med egne ord forsøker å beskrive hva som plager deg. Med utgangspunkt i dette vil fysioterapeuten stille en del utfyllende spørsmål for å få belyst relevante sammenhenger og årsaksforhold. Det er en rekke faktorer som kan spille inn på din generelle muskel- og skjeletthelse. Plagene kan ofte være sammensatte og bestå av fysiske, psykiske og sosiale komponenter.

Ny pasient

kr 860 (student kr 810) Inkluderer:

Konsultasjon, undersøkelse og behandling.

Klinisk undersøkelse og diagnostisering  

Undersøkelsen starter som regel med at fysioterapeuten inspiserer kroppsholdning og -bygning, muskulatur og bevegelsesmønster. Dette gjøres for å kartlegge funksjonen i ditt muskel- og skjelettsystem og for å identifisere mulige årsaker til dine symptomer. Fysioterapeuten bruker palpasjon (undersøker med hendene) for å finne smertekilder som senefester, muskulatur, ledd og skjelettstrukturer mm. Fysioterapeuten vil så supplere med de ortopediske testene som er nødvendig ved ditt tilfelle. 

Behandling

På bakgrunn av informasjonen du har gitt i sykehistorien og den kliniske undersøkelsen vil fysioterapeuten i samråd med deg igangsette en individuelt tilpasset behandling. Behandlingen du får kan bestå av flere elementer som informasjon og rådgivning, mobilisering, massasje, treningsøvelser og rehabilitering, samt tiltak og råd om forebygging. Målet med behandlingen er at du som pasient opplever smertelindring og økt funksjonsnivå på kort og lang sikt. Vi ønsker å gjøre deg smertefri men i noen tilfeller kan smertene vedvare i lang tid, eller komme og gå i perioder. Fysioterapeuten vil da legge opp en skreddersydd behandling for deg som gjør at du som pasient på best mulig måte lærer å håndtere smertene. Hvor mye behandling du trenger avgjør fysioterapeuten i samråd med deg.